Παρουσιάζουμε ευρύ πεδίο εφαρμογών

Αστικές και εξοχικές κατοικίες
Χώρους γραφείων και καταστημάτων
Βιομηχανικούς χώρους
Πολυλειτουργικά κτίρια
Διαμορφώσεις και ανακαινίσεις εσωτερικών χώρων
Διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου
Έργα πρασίνου
Εξειδικευμένες μηχανολογικές κατασκευές


Συνδυάζουμε

Υψηλό design
Κατασκευαστική εμπειρία
Οικονομοτεχνικές μελέτες
Ποιότητα κατασκευής
Τρισδιάστατη απεικόνιση στον σχεδιασμό


Παρέχουμε

Ολοκληρωμένες σχεδιαστικές προτάσεις
Ολοκληρωμένες συνθετικές προτάσεις.
Κατασκευαστικές λύσεις.
Πρωτοποριακό Design
Βιοκλιματικός και οικολογικός σχεδιασμός
Φιλική συνεργασία – κατανόηση των αναγκών