Η ομάδα πίσω από το office48A έχει συνολική εμπειρία πάνω από 20 χρόνια σε σχεδιασμό, κατασκευή και δημιουργία σύγχρονων χώρων.


Ευη γαλαιου

Architecture / Design


Η αρχιτεκτονική είναι η δημιουργία χώρων ζωής. Ο σχεδιασμός ενός κτιρίου δεν είναι μια απλή υπόθεση. Πρέπει να καλύπτει τις ανθρώπινες ανάγκες, αλλά και τις ιδιαιτερότητες του καθενός.Να λαμβάνει υπόψη περιβαλλοντικούς παράγοντες και πολεοδομικούς περιορισμούς. Να χαρτογραφεί όλους τους παράγοντες και να τους αποτυπώνει - συνθέτει πάνω στο χαρτί. Το προϊόν πρέπει να είναι αποτέλεσμα, όχι μόνο πρακτικών αναγκών και τεχνικών λύσεων, αλλά ευρύτερων, πιο σύνθετων διαδικασιών που να ορίζουν ως ένα βαθμό τον «τρόπο ύπαρξης» του ανθρώπου.

Landscape design & development

Ο εξωτερικός – περιβάλλοντας χώρος, δεν είναι ένας απλός χώρος, είναι ένα παράθυρο στο κόσμο. Είναι ο χώρος που μας βοηθάει να χαλαρώνουμε, να διασκεδάζουμε να φιλοσοφούμε. Είναι ένα παράθυρο στη ψυχή μας, γιατί ενώνει το “μέσα” με το “έξω”. Μια «εσωτερική» απόδραση. Μας αγκαλιάζει και μας ταξιδεύει.Είναι μια ζωντανή δημιουργία, ένα έργο πάθους. Μια αληθινή επένδυση για τη ζωή μας.


Μιχαλης Αργυρακης

Construction & Technical Advisor


Η στατική και αντισεισμική επάρκεια της κατασκευής, σε συνδυασμό με την μέγιστη δυνατή οικονομία είναι πρωταρχικός στόχος. Ο σχεδιασμός και η επιλογή του κατάλληλου στατικού φορέα είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τα τμήματα finance και design. Μεταλλική κατασκευή, λιθοδομή, οπλισμένο σκυρόδεμα ή και συνδυασμός των ανωτέρω υλικών (σύμμικτες κατασκευές), επιλέγεται με γνώμονα την ασφάλεια, το αισθητικό αποτέλεσμα και την οικονομική ευχέρεια του πελάτη.


Βαγγελης Κριτης

Finance Department Accounting


Η οικονομοτεχνική μελέτη και ο σωστός προγραμματισμός του έργου είναι δύο πράγματα πολύ βασικά, που αποτελούν καθοριστικό παράγοντα στην ολοκλήρωση της κατασκευής. Συντελούν στην αποφυγή οικονομικών “ατυχημάτων”, αφού προκαθορίζεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια ο προϋπολογισμός του έργου και καθορίζουν τη χρονική διάρκεια του, ανάλογα με τη χρηματοροή του εργοδότη. Το προϊόν, ανεξαρτήτου μεγέθους, υλοποιείται και ο αποδέκτης το απολαμβάνει.