Ένας πολυθεματικός χώρος όπου η επιστήμη, η έκφραση και η δημιουργία συναντούν το design.